היו הראשונים לדעת על המבצעים החמים שלנו לחבילות , טיולים וטיסות בארץ ובחו"ל

סגור את ההרשמה לניוזלטר
 

מידע כללי - בתי מלון

 
חפש

מידע כללי - בתי מלון

 

• פרטי המלון המבוקש הינם בגדר בקשה בלבד ו"ישראייר" אינה מחויבת בהם, כל עוד לא נתקבל אישורו הסופי של ספק השירותים. במידה ולא יתקבל אישור של המלון המוזמן, יוצעו אלטרנטיבות שונות. מיד עם קבלת האישור תימסר לנוסע הודעה על כך.
• במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00, יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה ובמידה ולא תימסר הודעה מראש, לא תישא "ישראייר" באחריות כלשהי במידה ולא ישמר חדר עבור הנוסע. כמו כן, הנוסע יכול להודיע מראש בעצמו למלון שפרטיו רשומים בשובר שקיבל מ"ישראייר". נוסע אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, ייקח על עצמו להודיע על כך ישירות למלון תוך לקיחת שם העובד/ת בקבלה, להם נמסרה הודעה לגבי הגעה מאוחרת.
• דרוג בתי המלון נקבע על-ידי רשויות התיירות המקומיות ו/או ספקים מקומיים (כך לדוגמא כפי שקיים באנגליה), על-פי הקריטריונים המקובלים באותו מקום.
• "ישראייר" תעשה כל שביכולתה לאכסן את הנוסע בבית המלון שהוזמן לפני היציאה, אולם יתכנו שינויים בשל הזמנת יתר שביצע בית המלון. במקרה כזה שומרת "ישראייר" לעצמה את הזכות להסדיר מלון חלופי באזור או לעתים מחוץ לאזור. במקרה שכזה, יהיה בית המלון ברמה דומה לזה שהוזמן. ברם, מודגש בזאת כי זהות בית המלון, להבדיל מרמתו המובטחת, איננה חלק מהתחייבות "ישראייר", מאחר ויתכנו שינויים של "הרגע האחרון" גם לאחר יציאת הנוסע מסיבות שאין ל"ישראייר" שליטה עליהן. "ישראייר" תיידע את הנוסע, ככל האפשר, בדבר כל שינוי כאמור, עם היוודע לה הדבר. במקרה של העברה  למלון בדרגה נמוכה יותר יזוכה הנוסע בהפרש המחיר, במידה וקיים ובמידה שיושב ל"ישראייר" מידי הספק המקומי בחו"ל ו/או המלון. בהוצאות ההעברה למלון החלופי יישאו המלון ו/או הספק המקומי בחו"ל ו/או הנוסע בלבד זאת בהתאם לנסיבות המקרה.
• בבית המלון יידרש הנוסע להפקיד פרטי כרטיס אשראי בינלאומי כעירבון לצורך קבלת החדר.
• שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה על-פי מדיניות כל מלון ומלון, ולרוב הכניסה הינה החל מהשעה 15:00 ופינוי לפני השעה 10:00 וזאת על מנת לאפשר לעובדי המלון לארגן את החדרים עבור האורחים הבאים – זאת בלי קשר למועדי הטיסות. יתכנו מקרים שבהם יאלץ הנוסע להמתין עד לקבלת החדרים או לאחר פינוי החדרים, בהתאם לשעות הנ"ל.
• האכסון בבתי המלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות נפרדות, כפי שיקבע על ידי בית המלון. אין באפשרות "ישראייר" להתחייב על סוג המיטות מראש, אף אם נתבקשה מראש.
• חדר ליחיד יתכן ויהיה קטן יותר מחדר זוגי. נוסע המעוניין בחדר ליחיד חייב להזמינו מראש בארץ תמורת תשלום נוסף. "ישראייר" אינה מתחייבת לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת.
• במקרה של הזמנת חדר ל-3, תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה או מיטות נוספות (לעיתים מיטה מתקפלת או ספה נפתחת) לחדר זוגי, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המלון ואין באפשרות "ישראייר" להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה.
• בארה"ב וקנדה הנוהג הוא שבתי מלון מספקים חדר עם 2 מיטות בלבד, לרוב 2 מיטות זוגיות. משפחה בת 3-4 נפשות המבקשת חדר אחד, תתאכסן בחדר עם שתי מיטות כמוסבר לעיל, לפחות אחת מהן תהיה זוגית ולא תוכנס מיטה נוספת לחדר.
• נוסע שימסור בעת ביצוע ההזמנה מידע שגוי על גילו של ילד בחדר הורים על מנת לקבל מחיר מוזל יותר, יחויב  במקום עבור ההפרש במחיר מלא על פי מחירון המלון, ללא אפשרות לקבלת החזר.


• בבתי מלון אין זהות מושלמת בין החדרים, לרבות מבחינת רמתם ו/או גודלם ו/או תכולתם. יתכנו מקרים שבהם יקבלו נוסעים חדרים פחות טובים מחדרים שקיבלו נוסעים אחרים ובכל מקרה, שיבוץ הנוסעים בחדרים נעשה על ידי הנהלת המלון ובאחריותה ואין הדבר בשליטת "ישראייר".
• לא ניתן להבטיח קומה, נוף מסוים, אגף, מיקום בקומה, סוג חדר מסוים או קבלת דלת מקשרת. במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין "ישראייר" יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי.
• בארצות רבות, בתי המלון או חלקם, אינם בהכרח ממוזגים. בבתי מלון ממוזגים, "ישראייר" אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת ו/או כי לא יהיו תקלות במערכת מיזוג האוויר. בבתי מלון ממוזגים תיתכן הפסקת פעילות המזגן בחודשים מסוימים ו/או בשעות מסוימות וזאת על-פי נוהגי המלון ו/או בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה (כפי שקיים לדוגמא בטורקיה או ביוון).
• השיבוץ בחדרים, תחזוקת, תקינות ו/או הפעלת מערכות, שירותים ומתקנים במלון לרבות מעלית, מזגנים, וכיו"ב כמו גם זמינות ו/או איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון וכן קיומם של שיפוצים מכל סוג שהוא הנעשים במלון ו/או בחדרים ו/או בסביבתם, רעש במלון ו/או בסביבתו הנגרם מרחוב סואן, תחנת רכבת ושדות תעופה ו/או עקב עבודות ברחוב או בסביבה וכל מטרד אחר במלון – כל אלה אינם בשליטת ו/או בהשפעת "ישראייר" ולפיכך אינם באחריותה, כי אם באחריות המלון, ובלבד ש"ישראייר" מסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור.
• חלק מהשירותים המוצעים על-ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת בית המלון המוזמן רשאית לסגור מתקנים ו/או להפסיק מתן שירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין ל"ישראייר" כל אחריות למצבים אלה. יודגש, כי לא חלה על הנהלת המלון חובת דיווח על עצם קבלתה של החלטה כאמור ולא תתקבל כל טענה בדיעבד, בגין העדר יכולת ניצול מתקן ו/או שירות כלשהו ו"ישראייר" לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד מהשירותים במלון לא היה פעיל, אלא אם מסרה "ישראייר" לנוסע מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כן על ידי הנוסע. דרישות מיוחדות לעניין חדרים בבתי מלון, לרבות בנוגע לנושאים המפורטים לעיל, לא יחייבו את "ישראייר", אלא אם אישרה "ישראייר" דרישות אלו בכתב ומראש לנוסע.
• בקשה לצירוף עריסה לתינוק לחדר במלון, הינה בגדר בקשה בלבד וביצועה בפועל הינה באחריות המלון ובהתאם לאפשרויותיו של המלון בלבד. בחלק מבתי המלון נדרשת בגין העריסה תוספת תשלום ישירות למלון.
• אין "ישראייר" אחראית על תוכן הפרסום המופיע באתר האינטרנט של המלון ו/או סוכנויות נסיעות אחרות ו/או חברות תיירות אחרות.
• במרבית מבתי המלון (גם במלונות על בסיס הכל כלול) נדרש תשלום נוסף ישירות למלון עבור שירותים מיוחדים ועבור השימוש במתקנים ו/או שירותים כמו סאונה, מסאג', חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, הזמנת סרטים, אינטרנט, מיני בר, אלכוהול תוצרת חוץ, כספת, חניה, שמשיות ומגבות בבריכת שחייה וכד' ולכן על הנוסע לברר במלון בטרם השימוש במתקנים ו/או שירותים מסוימים, האם השימוש בהם כרוך בתשלום ו"ישראייר" לא תהיה אחראית לדרישות תשלום כאמור.
• במלונות על בסיס הכול כלול, שירותי אוכל ושתייה ניתנים עד השעה 23:00 ומעבר לשעה זו יחויב הנוסע בגין שירותים אלו. ייתכן כי המלון ישנה את תנאי הכול כלול ושירותים מסוימים במלון יהפכו לכרוכים בתשלום ללא כל הודעה מוקדמת.
• בהתאם לדרישת ספקי השירותים בחו"ל, אם בזמן השהיה בחו"ל מתעורר הצורך בשינוי או ביטול הקשור להזמנה, יש לבטל עם ספק השירותים באמצעותו נעשתה ההזמנה על פי הטלפון המופיע על השובר. ביטול שלא ייעשה כפי האמור לעיל ויעשה ע"י הנוסע ישירות עם בית המלון, עלול לא להיות מוכר כביטול המזכה בהשבה. היה והנוסע לא פעל על פי האמור בשובר ו"ישראייר" חויבה בגין זה, הנוסע יחויב במחיר שתחויב "ישראייר", בנוסף לכך יחויב הנוסע בהוצאות טיפול.
• אם חלילה נתקל מי מהנוסעים בבעיה במלון, עליו לפנות בזמן אמת להנהלת המלון ו/או ל"ישראייר", ובמידה ולא יעשה כן, לא יתקבלו תלונות על כך לאחר חזרתו ארצה. 

אתר ישראייר אינו תומך באופן מיטבי בדפדפן מסוג זה. על מנת שחווית הגלישה שלך תהיה מלאה אנו ממליצים להשתמש בדפדפנים כגון: Google Chrome, FireFox ו – Internet Explorer מגרסא 8 ומעלה.
סגור אל תשאל שוב