• תקנון ביצוע בידוק לטיסה במערכות המקוונות – צ'ק אין דיגיטלי

  ישראייר תעופה ותיירות מאפשרת לנוסעיה ביצוע בידוק מוקדם לטיסות נבחרות במערכות המקוונות - צ'ק אין דיגיטלי . כל המידע המובא להלן עשוי להשתנות מעת לעת. באחריות הנוסעים להתעדכן באופן שוטף בהתאם לטיסתם. עם הכניסה לאולם הטיסות היוצאות עליך לעבור בידוק בטחוני ולאחר מכן ישירות להליך ביקורת הגבולות.
   

  * צ'ק אין דיגיטלי ניתן לביצוע עבור טיסות הממריאות מנתב"ג בלבד. צ'יק אין דיגיטלי מתבצע באתר ישראייר- באיזור האישי- MY ISRAIR 
  * בטיסות בינלאומיות- ניתן לביצוע מ-72 שעות ועד 8 שעות טרם מועד ההמראה.
  * בטיסות פנים ארציות- ניתן לביצוע מ-72 שעות ועד 4 שעות טרם מועד ההמראה.
  *צ'ק אין דיגיטלי זמין לביצוע בטיסות ישראייר בלבד( בנות 3 ספרות) לאילת וליעדים נבחרים בחו"ל (המשתנים מעת לעת), ובלבד שההזמנה בוצעה באתר ישראייר או באמצעות סוכני/ סיטונאי תיירות דרך מערכות ההפצה–LDS  בלבד . לטיסות שהזמנתן בוצעה במערכות הפצה אחרות לא יתאפשר ביצוע צ'ק אין דיגיטלי אלא כאמור להלן.
  * בהזמנות שבוצעו באמצעות סוכני נסיעות , סיטונאי תיירות, אתרי הזמנות אחרים וכיוצ"ב, בארץ או בחו"ל- באחריות הנוסע לקבל מהגורם דרכו בוצעה ההזמנה את פרטי הגישה לאיזור האישי לצורך ביצוע צ'ק אין דיגיטלי וכן לוודא מול אותו גורם כי מספר הטלפון של הנוסע הועבר לישראייר.
  * לצורך ביצוע הצ'ק אין יש להכין מראש את פרטי הדרכונים הישראלים של כל הנוסעים בהזמנה. במידה והנוסעים (כולם או חלקם) הינם בעלי דרכון שאינו ישראלי / תעודת מעבר וכל תעודה שאינה דרכון ישראלי, באחריותם לבדוק עם שגירות מדינת היעד אודות הצורך באשרת כניסה למדינת היעד.
  * באחריות הנוסע לוודא כי הדרכונים של הנוסעים (עימם הנוסעים מגיעים לטיסה) בתוקף בהתאם למדיניות רשות ההגירה הישראלית וכן רשויות ההגירה ביעד אליו טסים, לרבות יעדי ביניים במידה ויש ולמלא הפרטים בדיוק על פי הרישום בדרכונים פרטים לעניין תוקף דרכון בתקנון החברה.
  * באחריות הנוסע לוודא כי יש בידיו את כל האשרות הנדרשות, כולל אשרת כניסה (ויזה) במדינת היעד או ביעד ביניים במידה ויש וכמובן להביאם עימו לטיסה. פרטים לעניין אשרות הנדרשות ניתן לקבל בשגרירות מדינת היעד.
  * באחריות הנוסע לדאוג שיהיו בידיו טרם הטיסה ובמידת הצורך אישורים נוספים העשויים להידרש, כגון (אך לא רק ): אישור רפואי, אישור רפואי לנשים הרות, ייפוי כוח נוטריוני לצורך טיסה עם קטין/ה וכו' .
  * במידה ונדרש להציג אישורים בשדה מטעמי בטיחות הטיסה, יש לגשת לדלפקי הטיסה בנתב"ג , טרם מעבר לאזור בקורת הגבולות ושערי העלייה למטוס.
  * בסיום תהליך הצ'ק אין הדיגיטלי, יופיע באזור האישי, כרטיס עליה למטוס (Boarding Pass) . יש להדפיסו ולהביאו לטיסה או לחילופין לאפשר הצגתו בשדה התעופה במכשיר הטלפון הנייד.
  * תנאי ומחירי שירותי טיסה כגון: כבודה, הושבה , ציוד מיוחד וכו' חלים גם על הנוסעים שביצעו צ'ק אין דיגיטלי. לנהלים המלאים לחצו כאן 
  * באפשרות הנוסעים להתחיל את הליך ביקורת הגבולות בשדה התעופה  ( לאחר סיום הליך הבידוק הבטחוני)  לא יאוחר מ-3 שעות לפני מועד ההמראה לחו"ל ושעה וחצי לפני מועד ההמראה לאילת.
  * על הנוסעים להגיע לשער העלייה למטוס, לא יאוחר מהמועד שנקוב בכרטיס העלייה למטוס ובכל מקרה בהתאם למועד המעודכן להמראה המופיע במסכי השדה. באחריות הנוסע להתעדכן בנוגע לשינויים במועד ההמראה באתר ישראייר, באזור האישי- MY ISRAIR , באמצעות הגורם דרכו בוצעה ההזמנה או בהתאם לעדכון שיתקבל באמצעות מסרון לטלפון הנייד שנמסר בביצוע הצ'ק אין לטיסה.
  * השימוש במערכת צ'ק אין דיגיטלי (להלן- המערכת) נעשה באחריות הבלעדית של הנוסע. ישראייר אינה נושאת באחריות כלשהי הנוגעת לשימוש במערכת או לביצועים שלה. ישראייר דוחה מפורשות כל אחריות, והנוסע מוותר מפורשות על כל אחריות, בין מפורשת ובין משתמעת, לרבות אחריות לביצוע הליך הרישום לכל או חלק מהנוסעים ו/או להושבה, לדיוק, מהימנות ואיכות המערכת, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל אחריות וזכויות המשתמעות מכוח חוק. ישראייר אינה מתחייבת כי ניתן יהיה לבצע את הליך הצ'ק אין או שהפעלתה תהיה ללא הפרעות או תקלות.
  * הנוסע מודע לכך שמהערכת עלולה להכיל באגים, טעויות ובעיות אחרות שעלולות לגרום לכשלים אשר יפריעו לביצוע הצי'ק אין או ישבשו אותו ).
  * הנוסע מודע ומאשר כי בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד, לרבות אובדן רווחים, שייגרם כתוצאה משימוש במערכת.
  **********
  נמל התעופה בן גוריון מאפשר תהליך בידוק בטחוני נפרד וייעודי לנוסעים שביצעו צ'ק אין דיגיטלי מראש ומחזיקים כרטיס עליה למטוס  (Boarding Pass) מודפס או באמצעות הטלפון הנייד .

   

  לטסים מטרמינל 3

  נוסעים אשר טסים עם כבודת יד בלבד( ללא כבודה הנשלחת לבטן המטוס ) – הבידוק הבטחוני יתבצע באיזור ייעודי במגזר W בטרמינל 3 ומשם להמשך תהליך נוסע יוצא :  ביטחון (כבודת  יד וגוף ) , ביקורת גבולות ודיוטי פרי .

  לטסים מטרמינל 1

  נוסעים עם כבודת יד בלבד (ללא כבודה הנשלחת לבטן המטוס)  - הבידוק הבטחוני יתבצע באיזור ייעודי במגזר  D, בטרמינל 1 ולאחר מכן יעלו הנוסעים לאיזור בידוק כבודות היד וביקורת גבולות.