• דמי ביטול ושינוי הזמנת שירותי ישראייר

  דמי ביטול/שינוי הזמנה

  במקרה של ביצוע ההזמנה לשירותי תיירות של ישראייר המאורגנים/המשווקים והנמכרים באתר "ישראייר נט" או במוקד ההזמנות הטלפוני של ישראייר או אצל סוכנות הנסיעות יחויב נוסע שיבקש לבטל את הזמנתו או לשנות את מועדי השירותים שהוזמנו, בדמי ביטול/שינוי, לפי העניין, והכל בהתאם למועדים והשיעורים שייקבעו על ידי ישראייר בתנאי ההזמנה הספציפיים, וככל שלא נקבעו, אז החיוב יהיה כמפורט להלן:


  א. ביטול הזמנה עבור חבילות נופש/טוס וסע/ספא וכרטיסי טיסה לחו"ל להזמנות שבוצעו מ-1.3.23. דמי הביטול חלים על כלל השירותים בהזמנה, לרבות מוצרים נלווים (כגון כבודה והושבה, אך לא רק).


  1.עד 21 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך - דמי ביטול בסך 35% ממחיר ההזמנה לנוסע.

  2. מ-21 עד 14 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך - דמי ביטול בסך 50% ממחיר ההזמנה לנוסע.

  3. מ-14 עד 7 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך - דמי ביטול בסך 75% ממחיר ההזמנה לנוסע.

  4. מ- 7 ימי עסקים עד 24 שעות לפני מועד הטיסה הלוך- דמי ביטול בסך 90% ממחיר ההזמנה לנוסע.

  5. מ-24 שעות לפני מועד הטיסה הלוך- דמי ביטול בסך 100% ממחיר ההזמנה לנוסע, למעט החזר מסי נמל.

  הודעת ביטול תבוצע באזור האישי באתר ישראייר -https://myisrair.israir.co.il/Account ו/או בלינק הבא:
  https://lp.vp4.me/g7ny


  ב. דמי שינוי הזמנה עבור טיסות לחו"ל- להזמנות שבוצעו מ-1.3.23.

  1.עד 21 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך - דמי שינוי בסך 100 $ ממחיר ההזמנה לנוסע בתוספת הפרשים במחיר הטיסה.

  2. מ-21 עד 4 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך - דמי שינוי בסך 150 $ ממחיר ההזמנה לנוסע בתוספת הפרשים במחיר הטיסה.

  3. מ-4 עד 2 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך - דמי שינוי בסך 250 $ ממחיר ההזמנה לנוסע בתוספת הפרשים במחיר הטיסה.

  4. מ- 2 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך- לא ניתן לבצע שינוי.


  ג. שינוי שם בהזמנה לחו"ל

  1. עד 24 שעות לפני מועד הטיסה הלוך, כל נוסע יחויב בתשלום של 55 $ לנוסע.

  2. פחות מ-24 שעות לפני מועד הטיסה הלוך, יחשב כביטול הזמנה קיימת וביצוע הזמנה חדשה.

  3. יובהר כי שינוי שם מותנה באישור סופי של כל ספקי השירותים שהוזמנו.

  4. ניתן לבצע תיקון איות שמות באזור האישי. בתיקון עד 2 תווים העלות הינה 15 $. מעל 2 תווים יחושב כשינוי שם מלא .

  5. ניתן לבצע עדכון פרטי דרכון ( מספר דרכון ואו תוקף ) לאחר ביצוע ההזמנה בתשלום של 10$ עבור כל נוסע שעבורו מבוקש השינוי.


  ד. דמי ביטול/שינוי הזמנה עבור חבילות ספורט/הופעות/משחקים בחו"ל והזמנות בתקופות של קיום ירידים ותערוכות ואירועים בינלאומיים בחו"ל

  1. ממועד אישור ההזמנה – 100% דמי ביטול/שינוי לנוסע (מלבד מיסי נמל שיוחזרו).

  2. שינוי שם בהזמנה פחות מ-21 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך, יהיה בתשלום של 200$ לנוסע.

  3. יובהר כי שינוי שם מותנה באישור סופי של כל ספקי השירותים שהוזמנו.


  ה. דמי ביטול/שינוי מלונות וחבילות נופש בישראל

  1. עד 14 ימי עסקים לפני מועד האירוח יחויב הרוכש ב- 100 ש"ח לחדר או בהתאם למדיניות המלון הרלוונטי.

  2. 14 ימי עסקים ועד 7 ימי עסקים לפני מועד האירוח יחויב הרוכש ב- 25% מערך ההזמנה הכולל או בהתאם למדיניות המלון הרלוונטי.

  3. פחות מ-7 ימי עסקים לפני מועד האירוח יחויב הרוכש ב- 50% מערך ההזמנה הכולל או בהתאם למדיניות המלון הרלוונטי.

  4. אי הגעה למלון במועד המצוין על גבי ההזמנה, יחויב הרוכש ב- 75% מערך ההזמנה הכוללת או בהתאם למדיניות המלון הרלוונטי.

  5. בנוסף לדמי הביטול/שינוי הנ"ל יגבו דמי טיפול בסך 100 ש"ח לחדר.


  ו. דמי ביטול/שינוי ואי התייצבות לטיסת ישראייר פנים ארצית

  נוסע שהזמין כרטיס טיסה במחיר מוזל/חייל, היינו, במחיר שאינו מחיר המחירון המלא והרשמי של ישראייר כפי שפורט בסעיף ד' לעיל, יהיה חייב בדמי ביטול לפי הפירוט הבא:

  1. מרגע ביצוע ההזמנה ועד חמש שעות לפני מועד הטיסה יחויב בדמי ביטול בסך 60 ש"ח לנוסע לכיוון.

  2. נוסע שלא התייצב לטיסה ולא הודיע על כך עד חמש שעות לפני מועד הטיסה יחויב בתשלום מלא.

  3. כל שינוי בהזמנה (כולל שינוי שם) יהיה כרוך בתשלום של 30 ש"ח דמי שינוי ובמידה ובמועד השינוי המחיר המוצג במערכת יהיה גבוה מהמחיר בו נקנה הכרטיס יתווסף ההפרש בין סכום הכרטיס שנקנה לזה הקיים במערכת. לא יינתן החזר במידה וסכום הכרטיס במערכת יהיה נמוך יותר מזה שנקנה.

  4. נוסע שלא התייצב לטיסה או איחר לטיסה, יוכל לממש את הכרטיס המוזל בתמורה לתשלום ההפרש בין מחיר הכרטיס ששולם למחיר הקיים במערכת וזאת על בסיס מקום פנוי ובאותו היום בלבד. לא יינתן החזר במידה וסכום הכרטיס במערכת יהיה נמוך יותר מזה שנקנה.

  5. הודעות על שינויים או ביטולים בטיסה יתקבלו בישראייר עד חמש שעות לפני מועד הטיסה בלבד או בשעות פעילות משרדי ישראייר בלבד.


  ז. דמי ביטול/שינוי ואי התייצבות לטיסת ישראייר פנים ארצית (שנרכשה במחיר מבצע מיוחד)

  נוסע שהזמין כרטיס טיסה במחיר מבצע מיוחד, כדוגמת כרטיסים שנרכשו באתרי קופונים (כגון גרופון, באליגם, ביג דיל, עזריאלי וכד') ו/או במבצע 1+1.

  1. לא ניתן לבצע כל שינוי בכרטיס שנרכש במחיר מבצע מיוחד וביטולו כרוך בדמי ביטול מלאים.

  2. נוסע שלא התייצב לטיסה או איחר לטיסה, יחויב בתשלום מלא עבורו ולא יהיה רשאי לממשו, אלא ייאלץ לרכוש כרטיס טיסה חדש.

  * יובהר כי ככל שביטול ההזמנה נעשה בהתאם לתנאי חוק הגנת הצרכן, יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן המפורטים בהמשך בפרק ביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

  * התנאי ביטול/שינוי המצוינים לעיל בסעיפים א' עד ו' מתייחסים אך ורק להזמנות לשירותי תיירות של ישראייר המאורגנים/המשווקים והנמכרים באתר "ישראייר נט" או במוקד ההזמנות הטלפוני של ישראייר או אצל סוכני נסיעות ולא להזמנות שבוצעו באתרי קופונים (כגון גרופון, באליגם, ביג דיל, עזריאלי וכד') ו/או במבצע 1+1 ו/או להזמנות אשר נקבעו לגביהם בפרסום נפרד, דמי ביטול/שינוי מיוחדים ו/או שונים מהמצוין בתקנון זה.

  * להזמנות שבוצעו באתרי קופונים (כגון גרופון, באליגם, ביג דיל, עזריאלי וכד') יחולו דמי ביטול מלאים מרגע ביצוע ההזמנה ולא ניתן לבצע בהם כל שינוי.

  * הודעת הביטול/שינוי תימסר לישראייר באחת הדרכים הקבועות בסעיף 14(ט) לחוק הגנת הצרכן, היינו: בדואר רשום, בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה, באמצעות האתר או בעל פה ובשעות פעילות משרדי ישראייר בלבד (למעט המקרים שבהם הביטול נעשה לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, אז יחולו התנאים כמפורט בתקנון זה להלן).

  * ימי עסקים – ימים ראשון עד חמישי (שאינם ימי וערבי חג בארץ) בין השעות 09:00 ל-17:00 בלבד וימי שישי בין השעות 09:00 ל-13:00 בלבד (שאינם ימי וערבי חג בארץ). יום היציאה ויום מסירת ההודעה אינם נספרים כיום עסקים במניין ימי הביטול/שינוי.

  * נוסע אשר לא יעשה שימוש בשירותי התיירות המוזמנים או יממש רק חלק מהשירותים שנרכשו, מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבות כגון קיומו של צו עיכוב יציאה מהארץ, עיכוב בבידוק הביטחוני וכדו', יחויב בתשלום דמי ביטול בשיעור של 100% ממחיר שירותי התיירות מלבד מיסי נמל שיוחזרו בטיסות בינלאומיות בלבד.

  * במקרים של איחור/אי התייצבות של נוסע לטיסה בינלאומית, יבוצע החזר מיסי נמל בלבד.

  * בטיסות פנים ארציות אין החזר כספי במקרים של איחור/אי התייצבות נוסע לטיסה.

  * תוקף כרטיסי הטיסה הינם בהתאם למועדים המצוינים על גבי הכרטיס התקף שנמסר לידי הנוסע.

  * במקרה שבו והוסדרה לנוסע אשרת כניסה, ישראייר תיגבה מהנוסע תשלום עבור הסדרת האשרה, אפילו אם הנוסע ביטל את ההזמנה נשוא האשרה.

  * ישראייר ממליצה ללקוח, לבטח עצמו על חשבונו מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב, הכולל, בין היתר, ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול וכן על בדיקת תנאי אותם ביטוחים.

  ח. לתנאי השתתפות בטיולים מאורגנים לחצו כאן  ביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם לחוק הגנת הצרכן

  "עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.

  "שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

  בהתאם לסעיף 14ג(ג) ולסעיף 14 ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, בעסקאות מכר מרחוק רשאי המזמין (שאינו לקוח עסקי) לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ההתקשרות בעסקה או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים על העסקה, לפי המאוחר, ובמקרה של תושב ותיק/עולה חדש/אדם בעל מוגבלות, שמתקיימים לגביו כל התנאים המפורטים בסעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, בתוך 4 חודשים מהמועד האמור, ובלבד שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (לעניין זה "ימים שאינם ימי מנוחה" משמעם - ימי עסקים שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג).

  במקרה של ביטול לפי הוראות אלה, יוחזר לנוסע/סוכנות הנסיעות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול אצל ישראייר, אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו או על ידי סוכנות הנסיעות, זולת, דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה לכל נוסע או 100 ש"ח לנוסע, לפי הנמוך מביניהם (להלן – "דמי ביטול מופחתים") ותבטל את חיוביו הנוספים של הנוסע בשל העסקה (ככל שקיימים). אם העסקה נעשתה בכרטיס אשראי, אז יחויב הנוסע גם בתשלום שנגבה מישראייר בעד סליקת כרטיס האשראי. אולם, בתקופות הביטול המנויות לעיל (14 יום או 4 חודשים לפי העניין, שלא נופלים בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות), וככל שהביטול נבע מאי התאמה מהותית בין השירות לפרטים המהותיים שנמסרו לגביו בכתב או כתוצאה מהפרת התחייבות מהותית על ידי ישראייר, לא יגבו דמי הביטול המופחתים. זכות הביטול בעסקת מכר רגיל כאמור, לא תחול לגבי שירותים המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, לרבות, טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל ואשר סופקה באמצעות חברת תעופה אחרת. כמו גם, לא תחול זכות הביטול על עסקה ששולמה בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.


  דרכי ביטול

  בביטול שנעשה מכוח הוראות חוק הגנת הצרכן, הודעה בדבר ביטול עסקה שעניינה שירותי תיירות, תימסר לישראייר באחת הדרכים הקבועות בסעיף 14(ט) לחוק הגנת הצרכן, היינו: בדואר רשום, בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה, באמצעות האתר או בעל פה ובשעות פעילות משרדי ישראייר בלבד (למעט המקרים שבהם הביטול נעשה לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, אז יחולו התנאים כמפורט בתקנון זה להלן). בהודעת הביטול יפרט הנוסע את שמו המלא, מספר הזהות שלו ומספר ההזמנה, ואם הודעת הביטול נמסרה בעל פה, אז ימסור לנציג גם את פרטי התשלום עבור העסקה שביטולה מתבקש. ככל שמסר הנוסע הודעת ביטול כאמור, יימסר לו אישור על הביטול, הכולל את מספר הודעת ביטול, ובלעדיו לא ייכנס הביטול לתוקף. יוער, כי האמור בפרק זה כפוף לנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בחוקים הרלוונטיים לעסקה והתקנות על פיהם, שיהיו בתוקף במועד ההתקשרות או הביטול.

  בקשה לביטול הזמנה של שירותי תיירות בארץ ובחו"ל ניתן לבצע באמצעים הבאים:

  באזור האישי באתר ישראייר- https://myisrair.israir.co.il/Account

  בטלפון: 03-7955777

  בפקס: 03-7954090

  בדוא"ל: cxlresmeher@israir.co.il


  בדואר רשום: ישראייר תעופה ותיירות בע"מ, רח' יצחק רבין 33 גבעתיים 5348303


  * החזרים יתבצעו עד 21 ימי עסקים לאמצעי התשלום בעת ביצוע ההזמנה. תשלום בתשלומים יזוכה במספר התשלומים בעת החיוב.