• תקנון פעילות חבר מביא חבר

   
   
  מדיניות "חבר מביא חבר" -מה זה אומר?

   
  תוכנית "חבר מביא חבר" 
   
   
   
  כחלק ממאמצינו הכוללים לגייס את המועמדים הטובים ביותר לקבוצת ישראייר(להלן: "החברה)" , אחת השיטות המוצלחות והמועדפות לכך היא תוכנית "חבר מביא חבר".  
  ההנחה הבסיסית שלנו היא שעובדינו האיכותיים מעוניינים לעבוד עם אנשי מקצוע איכותיים כמותם.
   
  זאת ועוד, ניסיון העבר מלמד אותנו כי אם יש אדם שאתה מכיר באופן אישי והוא עונה על דרישות המשרה, יש סיכוי גבוה שהוא יהיה עובד מוצלח ופרודוקטיבי.
   
  כדי לעודד עובדים להפנות אלינו את קורות החיים של חבריהם, מתגמלת החברה את העובדים המפנים שחבריהם התקבלו לעבודה כעובדי החברה מן המניין. בנוסף, בתהליך בחינת המועמדים ניתנת עדיפות למועמדים שהופנו על ידי עובדי החברה.
   
  החברה עשויה לשנות תוכנית זו מעת לעת או לבטל אותה במידה ותראה זאת לנכון.
   
  מבצע "חבר מביא חבר" 
   
  כחלק מתוכנית חבר מביא חבר, החברה תפיץ בדיוור לעובדים מבצעים מעת לעת.
  על מנת לעודד את העובדים להפנות קורות חיים של חבריהם למשרות מועדפות , תעדכן החברה מעת לעת ב"מבצע חבר מביא חבר" בו תצוין המשרה הספציפית והתגמול (משתנה מעת לעת) שיקבלו העובדים המפנים שחבריהם התקבלו לעבודה כעובדי החברה מן המניין.
   
  בשני המקרים, בתהליך בחינת המועמדים ניתנת עדיפות למועמדים שהופנו על ידי עובדי החברה. החברה עשויה לשנות תוכנית זו מעת לעת או לבטל אותה במידה ותראה זאת לנכון.
   
  אופן הפניה 
  ניתן לראות את  המשרות במשתתפות ב"מבצע חבר מביא חבר" בדיוור ישיר שנשלח מהכתובת hilara@israir.co.il 
   
  יש לשלוח את קורות החיים של החבר לכתובת הדוא"ל hilara@israir.co.il  ולוודא קבלת דוא"ל חוזר המאשר את קבלת קורות החיים, אחרת לא תינתן ההטבה. כמו כן, בכתובת זו ניתן גם לברר אם קורות החיים של החבר נמצאים כבר במאגר המועמדים של החברה.
   
  גובה התגמול על הפניית חבר 
   
  • התגמול לעובד החברה על הפניית חבר שגויס לחברה בתוכנית "חבר מביא חבר" כעובד מן המניין הינו 500 ₪ ברוטו.
  • התגמול לעובד החברה על הפניית חבר שגויס לחברה במסגרת  "במבצע חבר מביא חבר" כעובד מן יצוין בדיוור הישיר ומשתנה מעת לעת.
   
   
  כללי זכאות 
   
  • עובד החברה שהפנה קורות חיים של חבר יהיה זכאי להטבה רק בתנאי שהחבר גויס כעובד החברה מן המניין, דהיינו לא כעובד קבלן או עובד זמני.
  • חוק 3 חודשים – עובד יהיה זכאי לקבל את ההטבה רק אם ביום הבדיקה של קורות החיים על ידי מחלקת משאבי אנוש יימצא שהעובד היה הגורם המוקדם ביותר (או היחיד) ששלח את קורות החיים אלו בשלושת החודשים האחרונים. כלומר, אם קורות החיים התקבלו מכל גורם אחר בשלושת החודשים האחרונים לפני מועד שליחת קורות החיים על ידי העובד המפנה – הוא לא יקבל את ההטבה.
  • במידה ושני עובדים הפנו את קורות החיים של אותו חבר, ייקבע מי מהם הוא הגורם המפנה לפי "חוק 3 חודשים."
  • במקרה שעובד קבלן או עובד זמני, שהתקבל לעבודה על סמך הפניה של עובד החברה, עובר מאוחר יותר לסטטוס עובד מן המניין – העובד המפנה אינו זכאי להטבה.
  • עובדי מחלקת משאבי אנוש והמנהלים אינם זכאים להטבה עבור ההפניה.
  • העובד המפנה יקבל את ההטבה לאחר שהעובד החדש משלים לפחות 3 חודשי עבודה בחברה בהינתן שהעובד המפנה עדיין עובד בחברה.
   
  הביטוי בתלוש השכר
   
  שווי ההטבה לעובד המפנה יוצג בתלוש השכר הקרוב בתום 3 חודשי העסקה של חברו. התשלום יופיע בחלק נפרד תחת הכותרת "בונוס חד פעמי," ויחול עליו מס שולי.
   
  יצירת קשר
   
  לבירורים בנושא מדיניות התוכנית ותשלום התגמול יש לפנות לכתובת hilara@israir.co.il
   
   
   
   
  1 ההטבה  לעובד קבלן או עובד זמני נתון לשיקול דעתה הבלעדי של מנהלת משאבי אנוש, אלא אם צוין אחרת בדיוור ישיר.