• נהלי כניסה ויציאת ישראלים בטיסות שקיבלו אישור חריג מרשות התעופה האזרחית, בתקופת הסגר בנתב"ג

  כללי

  * טיסות אלו מיועדות לצרכים כפי שהוגדרו ע"י המדינה ומנוהלות על ידה.


  * בהתאם להוראות השעה וההגבלות הקיימות בקשר עם גבולות מדינת ישראל, על המבקש/ת להיכנס/לצאת לישראל או ממנה, לעמוד בקריטריונים הרלוונטיים. לפרטים לחצו כאן

  *
   לידיעתכם- כל ההמראות מנתב"ג מ- 1.3.21 מתבצעות מטרמינל 3. 

   

  * לטיסות שקיבלו אישור חריג לכניסה מחו"ל לישראל לחצו כאן

  * לטיסות שקיבלו אישור חריג ליציאה מישראל לחצו כאן

  לנוסעים היוצאים מישראל עד 7.3

  1. טיסות אלו מיועדות:

  לנוסעים המחזיקים ברשותם אישור ועדת חריגים לנוסע יוצא מישראל,  כפי שנדרשו למלא בקישור המצורף :
  https://govforms.gov.il/mw/forms/ExceptionsRequest@morc.gov.il 

  שימו לב! נוסעים שיגיעו לטיסה ללא המסמכים והאישורים הבאים, לא יתקבלו לטיסה וכספם לא יוחזר:

  * בדיקת קורונה שלילית אשר בוצעה בטווח 48 שעות לפני זמן המראה מת"א ובהתאם למדינת היעד. 

  לתשומת ליבכם, נוסעים אשר טסים לפרנקפורט מחויבים בבדיקת קורונה אשר בוצעה בטווח של 48 שעות לפני זמן ההמראה מת"א.

  * הצהרת בריאות לנוסע יוצא אשר מולאה באתר משרד הבריאות  בקישור המצורף

  * אישור ועדת חריגים או הצהרה מאושרת על ידי משרד התחבורה.

  2. על הנוסע לוודא כי עומד בכל האישורים הנדרשים לכניסה למדינת היעד הסופי.

  3. לתשומת לבכם, טרם חזרתכם ארצה יש להתעדכן בתנאי הכניסה לישראל והנחיות משרד הבריאות לגבי בידוד במלוניות.

  לנוסעים היוצאים מישראל מ-8.3

  1. נוסעים ישראלים בעלי תעודת מתחסן או מחלים בתוקף פטורים מאישור ועדת חריגים.

  2. נוסעים שאינם נושאים תעודת מתחסן או מחלים בתוקף נדרשים לקבל אישור של ועדת חריגים, ולהציג בדיקת קורונה שלילית אשר בוצעה בטווח של 72 שעות לפני זמן המראה מת"א (כולל ילדים ותינוקות) ובהתאם למדינת היעד.

  לתשומת ליבכם, נוסעים אשר טסים לפרנקפורט מחויבים בבדיקת קורונה אשר בוצעה בטווח של 48 שעות לפני זמן ההמראה מת"א.

  3. על הנוסע לוודא כי עומד בכל האישורים הנדרשים לכניסה למדינת היעד הסופי.

  4. לתשומת לבכם, טרם חזרתכם ארצה יש להתעדכן בתנאי הכניסה לישראל והנחיות משרד הבריאות לגבי בידוד במלוניות.

   

  לנוסעים הנכנסים לישראל עד 7.3

  1. הטיסות הינן עבור נוסעים המחזיקים אישור וועדת החריגים לנוסע נכנס כפי שנדרשים למלא באתר: 
  https://govforms.gov.il/mw/forms/ExceptionsRequest@morc.gov.il

  2. הטיסות מיועדות עבור נוסעים העומדים במדיניות הכניסה למדינת ישראל בתקופת הקורונה. לפרטי המדיניות לחצו כאן

  3. שימו לב! נוסעים שיגיעו לטיסה ללא המסמכים והאישורים הבאים, לא יתקבלו לטיסה וכספם לא יוחזר

  * בדיקת קורונה שלילית אשר בוצעה בטווח 72 שעות לפני זמן המראה לת"א, בהתאם לדרישות התקנות בישראל.

  * הצהרת בריאות לנוסע נכנס אשר מולאה באתר משרד הבריאות. להצהרה לחצו כאן

  4. הנוסעים שיגיעו לארץ יהיו כפופים להנחיות משרד הבריאות ופיקוד העורף בכל הנוגע לחיובי הבידוד במלוניות או בידוד ביתי. 

  5. על הנוסעים לבצע טרם עלייתם לטיסה רישום מוקדם לביצוע בדיקת קורונה בנתב"ג . לפרטים לחצו כאן.

   

  לנוסעים הנכנסים לישראל מ-8.3

  1. בעלי דרכון ישראלי בלבד אינם נדרשים לאישור ועדת חריגים .

  2. שימו לב! נוסעים שיגיעו לטיסה ללא המסמכים והאישורים הבאים, לא יתקבלו לטיסה וכספם לא יוחזר

  * בדיקת קורונה שלילית אשר בוצעה בטווח 72 שעות לפני זמן המראה לת"א, בהתאם לדרישות התקנות בישראל ולרבות ילדים, תינוקות ונושאי תעודת מחלים או מתחסן). 

  * הצהרת בריאות לנוסע נכנס אשר מולאה באתר משרד הבריאות. להצהרה לחצו כאן

  4. הנוסעים שיגיעו לארץ יהיו כפופים להנחיות משרד הבריאות ופיקוד העורף בכל הנוגע לחיובי הבידוד במלוניות או בידוד ביתי. 

  5. על הנוסעים לבצע טרם עלייתם לטיסה רישום מוקדם לביצוע בדיקת קורונה בנתב"ג . לפרטים לחצו כאן.

   

  *************


  לטיסות שקיבלו אישור חריג לכניסה מחו"ל לישראל לחצו כאן

  לטיסות שקיבלו אישור חריג ליציאה מישראל לחצו כאן