• טיסות בינלאומיות בחברות אחרות

  אובדן/נזק לכבודה בטיסות
  *במקרה של אובדן או נזק לכבודה או הפרדה ביטחונית או השארת פריט בתא הנוסעים של המטוס, על הנוסע לדווח על כך במיידית לאחר הנחיתה במחלקת אבידות ומציאות של חברת התעופה עימה טס בשדה התעופה עוד לפני צאתו משדה התעופה ולמלא דוח בנושא.
  * על הנוסעים המתקשרים מחו"ל לדווח על אובדן כבודה, יש לפנות למחלקת אבידות ומציאות של חברת התעופה עימה טסו לשם בירורים ולצורך קבלת עדכון שוטף מהם.

  איחור/אי התייצבות נוסע לטיסות
  * במקרה שנוסע איחר לטיסה או לא התייצב כלל לטיסה, יצטרך הנוסע לרכוש כרטיס טיסה חדש ולא יקבל החזר כספי.

  ארוחות ושתייה בטיסות
  * ישראייר אינה אחראית לאספקת ארוחה כשרה ו/או כל סוג ארוחה אחרת ו/או שתייה בטיסות, והדבר הינו באחריות חברת התעופה בלבד ובהתאם לאפשרויותיה בלבד.
  * בחלק מהטיסות תגבה חברת התעופה בגין הארוחה והשתייה תשלום נוסף ישירות מהנוסע בהתאם לתנאים הנהוגים אצלה ועל הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה.

  אשרור טיסה
  * 72 שעות לפני מועד הטיסה, חלה חובה על הנוסע להתקשר עם סוכנות הנסיעות דרכה ביצע את ההזמנה בהתאם לפרטים בכרטיס הטיסה, זאת על מנת לוודא אם לא חל שינוי במועד טיסתו ו/או בחברת התעופה, לעומת המצוין בכרטיס הטיסה.
  * במידה ומצוין הדבר על גבי כרטיס הטיסה, חלה חובת אשרור טיסה חזרה על ידי הנוסע 72 שעות לפני מועדה.

  אשרות ודרכונים
  * באחריות הנוסעים (כולל קטינים) להצטייד בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את תקופת השהות בחו"ל, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה, וכן לציין בפני סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי או תעודת מעבר.
  * חובה על כל אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד.
  * הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת.
  * הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות הנוסע בלבד.
  * כל הוצאה ו/או נזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות, והמונעות כניסת הנוסע למדינה כלשהי, תחול על הנוסע בלבד.

  דמי ביטול/שינוי הזמנה
  * על הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה.

  דמי ביטול/שינוי הזמנה לטיסות אל על לחו"ל
  דמי ביטול מלאים ממועד ביצוע הרכישה. אין אפשרות לשינויים לפני/ אחרי יציאה מהארץ.

  הושבה בטיסות
  * הושבת ושיבוץ הנוסעים במטוס הינם באחריותה הבלעדית של חברת התעופה ואין ישראייר יכולה להתחייב למושב זה או אחר ו/או להושבת נוסעים מאותה משפחה ביחד במטוס, גם אם הועברה בקשה מראש על כך ע"י סוכנות הנסיעות.

  הטסת אופניים בטיסות
  * על הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה.

  הטסת בעלי חיים בטיסות
  * על הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה.

  הטסת נשים בהריון בטיסות
  * על הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה.

  התייצבות לבידוק לטיסה
  * הטיסות מתל אביב ממריאות משדה התעופה בן גוריון (מטרמינל 1 או 3). על הנוסע לוודא מראש אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה מאיזה טרמינל ממריאה הטיסה מבן גוריון ו/או מחו"ל.
  * על הנוסע להתייצב בדלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN), לאחר סיום הבידוק ביטחוני, ולא יאוחר משלוש שעות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה.
  * דלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN) יסגרו שעה לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה.
  * תהליך בידוק ושיקוף הכבודה בנתב"ג לא יתבצע בנוכחות הנוסעים, אלא רק לאחר שליחת הכבודה. לתשומת ליבכם, לא ניתן יהיה לקבל נוסעים המבקשים לשלוח כבודה לתא המטען במטוס בטווח של שעה או פחות משעה להמראה.
  * טיסות לא יעוכבו בגין נוסעים המאחרים להתייצב לבידוק לטיסה ונוסעים מאחרים לא יתקבלו לטיסה וזאת על מנת למנוע עיכוב ביציאת הטיסה והעלויות הכרוכות בכך יחולו עליהם. בנוסף לכך שמורה הזכות לישראייר שלא להחזיר לנוסע המאחר לטיסה את מחיר כרטיס הטיסה או לבצע החזר חלקי בלבד, והאחריות לנזקים שיגרמו לישראייר תחול על הנוסע המאחר בלבד.

  התייצבות בשער העלייה למטוס
  * על הנוסע להתייצב בשער העלייה למטוס בזמן הנקוב בכרטיס העלייה למטוס.
  * טיסות לא יעוכבו בגין נוסעים המאחרים להתייצב לשער העלייה למטוס ונוסעים מאחרים לא יועלו לטיסה וכבודתם של נוסעים מאחרים תורד מהמטוס וזאת על מנת למנוע עיכוב ביציאת הטיסה והעלויות הכרוכות בכך יחולו עליהם. בנוסף לכך שמורה הזכות לישראייר שלא להחזיר לנוסע המאחר לטיסה את מחיר כרטיס הטיסה או לבצע החזר חלקי בלבד, והאחריות לנזקים שיגרמו לישראייר תחול על הנוסע המאחר בלבד.

  חומרים מסוכנים בטיסות
  מטעמי בטיחות, חפצים מסוכנים כגון אלו המפורטים מטה, לא יובלו בכבודת הנוסע:
  1. גזים דחוסים (מוקפאים,דליקים, בלתי דליקים ורעילים) כגון בוטאן וחמצן, חנקן נוזלי, מיכלי חמצן לצלילה תת-מימית, אלא אם רוקנו, מיכלי גז דחוס.
  2. חומרים מאכלים כגון חומצות, חומרי בסיס, סוללות מופעלות בתא רטוב ופריטים הכוללים כספית.
  3. חומרי נפץ, תחמושת, כולל כדורים ריקים, אקדחים, זיקוקין, פיקות כדורי אקדח.
  4. נוזלים וחומרים מוצקים דליקים כגון מצתים שיש להטות לפני שמציתים אותם, דלק למצתים, גפרורים (הנוסע יכול לשאת עליו גפרורי בטיחות), מצתים, צבעים וחומרים מדללים.
  5. חומרים מחמצנים כגון אבקות הלבנה ומי חמצן.
  6. רעלים וחומרים מדבקים, כגון קוטלי חרקים, קוטלי עשבים וחומרים המכילים וירוסים חיים.
  7. חומרים רדיואקטיביים.
  8. תיקי מנהלים עם מנגנוני אזעקה, שוקרים חשמליים, תרסיסי גז מדמיע.
  9. פריטים נוספים כגון חומרים ממוגנטים, חומרים פוגעים או שגורמים לגירוי.
  10. תרופות ותכשירי טיפוח בכמויות מוגבלות הדרושים לנוסע במשך הנסיעה, כגון תרסיס לשיער ובושם מותרים לנשיאה. ניתן לשלוח רבים מהפריטים המפורטים כאן כמטען אווירי בתנאי שהם ארוזים בהתאם לתקנות המטען האווירי.

  חמצן כעזרה ראשונה בטיסות
  * על הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה.

  ילד בלתי מלווה בטיסות
  * על הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה.

  ילדים ותינוקות בטיסות
  * תינוק מוגדר כך עד גיל 24 חודשים.
  * תינוק שלא מלאו לו 8 ימים ביום הטיסה לא יוכל לטוס.
  * תינוק אינו זכאי למושב במטוס.
  * תינוק אינו זכאי לארוחה.
  * תינוק אינו זכאי לכבודת מטען.
  * שירות העריסות במטוס, על הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה.
  * הטסת קטין (עד גיל 18) ישראלי וזר, היא בכפוף לנוהל מעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול של רשות האוכלוסין וההגירה בישראל ולקטין ו/או למי מטעמו האחריות לפעול על פיו. פרטים מלאים באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

  כבודת מטען בטיסות
  * מטען הנוסע יכלול עד מזוודה בינונית אחת לכל נוסע.
  * יחד עם זאת, תנאי הטסת המטען בטיסות (גודל-משקל-מחיר כבודה) נקבעים על ידי חברות התעופה ועלולים להשתנות מעת לעת ובחלק מחברות התעופה אף נדרש תשלום בגין הטסת הכבודה ועל הנוסע לוודא את התנאים מראש אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה.
  * בנוסף, עבור מטען עודף, גודל מזוודה חריג או מזוודה נוספת, תגבה חברת התעופה תשלום נוסף ישירות מהנוסע בהתאם לתנאים הנהוגים אצלה.

  כבודת יד בטיסות
  * לגודל ולמשקל של כבודת היד הנלקחת לתא הנוסעים, יש השפעה מכרעת על הנוחות והבטיחות בטיסה. על כן, נקבעו מידות ומשקל לכל יחידת כבודת יד המותרת לנשיאה לתא הנוסעים. בדלפקי הבידוק לטיסה שבנמל התעופה, ייבדק גודל ומשקל כבודת היד שהנוסע מתכוון לקחת עימו לתא הנוסעים. במקרה שכבודת היד תחרוג ממגבלות הגודל או המשקל המותר לנשיאה לתא הנוסעים כפי שמפורט לעיל, תתויג כבודת היד כמטען רגיל ותישלח אל תא המטען שבמטוס.
  * כבודת היד של הנוסע תכלול עד כבודת יד בינונית אחת לכל נוסע. על הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה.

  כבודת יד בטיסות - הנחיות ביטחון
  בעקבות הנחיות גופי אבטחה תעופתית בעולם, הוחמרו הבדיקות הביטחונית של כבודת יד של הטסים. לנוחיותכם, להלן פירוט ההנחיות כפי שהתקבלו מהשלטונות הזרים, אשר הודיעו כי יאכפו את הנושא בכניסה למדינתם.
  * התיקים לא יכילו כל מוצר נוזלי או משחה, כגון:
  1. משקאות מכל סוג.
  2. שמפו.
  3. קרמים למיניהם.
  4. משחת שינים.
  5. תרסיסים למיניהם.
  6. מוצרים קוסמטיים נוזליים (כגון בושם).
  ניתן לרכוש מוצרים אלו בדיוטי פרי ולהשאירם בארץ (פטור ושמור).
  נוסעים שאינם שבים לארץ, מתבקשים לא לרכוש בדיוטי פרי מוצרים אלו.
  כל המוצרים יכולים להישלח לבטן המטוס.

  * מוצרים נוזלים/קוסמטיים שכן מאושרים:
  1. מזון לתינוקות במידה ותינוק טס עם מלווה.
  2. תרופות עם מרשם על שם הנוסע.
  3. תרופות ללא מרשם אשר הכרחיות לטיסה.
  4. תרופות נוזליות לחולי סכרת.
  5. מוצרי היגיינה קשיחים כגון: דאודורנט קשיח, שפתון, מוצרי היגיינה נשית.

  * בנוסף בתיק היד ניתן ומומלץ לקחת את הפריטים הבאים:
  1. ארנק כיס עם כסף, כרטיסי אשראי ותעודות זהות.
  2. מסמכי טיסה.
  3. תרופות עם מרשם שמי וציוד רפואי.
  4. משקפים ומשקפי שמש ללא הקופסא.
  5. כלי אחסון לעדשות מגע ללא בקבוקי הנוזל. 6. ציוד לתינוקות: מזון לתינוקות, חלב בבקבוק של תינוק, חיתולים, קרם לתינוקות.
  7. מוצרי היגיינה: טישו (ללא הקופסה), מטפחות, מוצרי היגיינה נשית.
  8. מפתחות אך לא אלקטרונים. * כיסאות גלגלים ועזרי הליכה יעברו בדיקות שיקוף גם כן.
  * לתשומת ליבכם, גם לאחר ביצוע כל הבדיקות הנ"ל, יתכנו בדיקות נוספות בשערי העלייה למטוס.
  * מוצרים שאסורים להעלאה למטוס, לא יוכלו להירכש גם בדיוטי פרי בטיסה על ידי נוסעים עם טיסות המשך.
  * אין הגבלה נוספת על מוצרים בכבודה הנשלחת לבטן המטוס.

  כלי נגינה בטיסות
  * על הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה.

  סוללות ליתיום בכבודת הנוסעים בטיסות
  * על הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה.

  עגלות ילדים בטיסות
  * על הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה.

  ציוד ספורט, סקי, גלישה, צלילה בטיסות
  * על הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה.

  קבלת מסמכי נסיעה
  על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכנות הנסיעות שלו, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה וכיו"ב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.

  שירות טרום טיסה
  * בטיסות אין שרות טרום טיסה.

  שינויים במועדי הטיסות
  * לקוח המעוניין בפרטים אודות סטטוס אישור הטיסות, יכול לפנות לכתובת מייל site@israir.co.il ולקבל את המידע המעודכן המצוי בידנו. המידע בדבר אישורן של הטיסות הינו באחריות סיטונאי הטיסות ו/או חברות התעופה. ישראייר ו/או חברות התעופה ו/או סיטונאי הטיסות שומרים לעצמם את הזכות לשנות או לבטל את מועד הטיסה שפורסם.
  * הטיסות הינן מסוג טיסות שכר ו/או לאו קוסט ו/או סדירות אשר מטבען עשויים להיות בהם ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או ביעד ו/או במספר הטיסה ו/או בחברת התעופה (שינוי מחברת תעופה ישראלית אחרת או זרה) של הרגע האחרון על פי כל דין.
  * על הנוסע חלה האחריות למסור לסוכנות הנסיעות דרכה ביצע ההזמנה מספר טלפון או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים בטיסות.
  * הטיסות מבוצעות ע"י בהתאם לתנאי חוזה התובלה האווירית, לרבות חוק התובלה האוירית.
  * במקרה של איחור בטיסה בשדה התעופה, על הנוסע לפנות לנציגי חברת התעופה בדלפקי הבידוק שלה לצורך קבלת סיוע.

  שירות לנוסעים עם מגבלה
  בכדי לסייע לנו שתקבל את השירות לו אתה זקוק בשדה התעופה ובתוך המטוס ולהפוך את נסיעתך לבטוחה, נוחה ומהנה, אנו מבקשים לקבל ממך באמצעות סוכנות הנסיעות שלך כל אינפורמציה מראש על כך עוד לפני סיום ביצוע ההזמנה אצלה, על מנת שנוכל להעבירו לחברת התעופה המבצעת את הטיסה.

  תרופות, דגימות דם ומכשור רפואי בטיסות
  * על הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה.