• תקנון "מגן ביטול"


  1. חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (להלן:"ישראייר"), מציעה למזמינים טיסות ו/או חבילות נופש לחו"ל (טיסה ומלון) (להלן: "חבילת נופש"), באמצעות ישראייר בלבד: באתר האינטרנט של ישראייר www.israir.co.il (להלן: "אתר ישראייר") או באמצעות מוקד ההזמנות של ישראייר (להלן: "מוקד ההזמנות") - רכישת מגן ביטול הזמנה (להלן: "מגן ביטול"), בעלות נוספת למחיר ההזמנה, בסך 35 $ (שלושים וחמישה דולר) לאדם.

  2. מגן ביטול, מאפשר לבטל את הטיסה ו/או חבילת הנופש שהוזמנה, לרבות מוצרים נלווים כגון: הושבה/כבודה (להלן: "מוצרים נלווים"), שנרכשו באמצעות ישראייר בלבד, ללא תשלום דמי ביטול, ולקבל שובר למימוש עתידי בישראייר (להלן: "השובר ו/או "שובר למימוש עתידי"), בניכוי עלות מגן הביטול וזאת עד 7 (שבעה) ימים קלנדריים, לפני מועד הטיסה הלוך מנתב"ג, בניכוי עלות מגן הביטול בלבד.

  *יודגש כי יום הטיסה אינו נכלל במניין שבעת הימים הקלנדריים.

  3. ניתן לרכוש מגן ביטול, בביצוע הזמנות חדשות באמצעות ישראייר בלבד, החל מיום 3.7.24 ועד 31.8.24 עבור הזמנות שמועד יציאתן הינו החל מיום 3.7.24 ועד ליום 31.12.24 כולל.

  4. ניתן לרכוש מגן ביטול במעמד ביצוע ההזמנה באתר ישראייר, במוקד ההזמנות או באזור האישי, וזאת עד 24 (עשרים וארבע) שעות מרגע ביצוע ההזמנה, ובתנאי שרכישת מגן ביטול תבוצע לפחות 14 (ארבעה עשר) ימים קלנדריים לפני מועד הטיסה הלוך מנתב"ג. לאחר מועד זה, לא יהיה ניתן לרכוש את מגן הביטול.

  5. בהזמנות בהן יש טיסות בלבד, ניתן לרכוש את מגן הביטול עבור חלק מהנוסעים באותה הזמנה (נוסעים שלא רכשו מגן ביטול, תנאי הביטול עבורם יהיו בהתאם לתנאי הביטול בתקנון).

  6. בהזמנת בהן יש חבילות נופש, יש לרכוש את מגן הביטול עבור כל הנוסעים באותה הזמנה. לא ניתן לרכוש מגן ביטול עבור חלק מהנוסעים.

  *יודגש כי מגן ביטול שירכש עבור חלק מהנוסעים בחבילת נופש (ולא עבור כלל נוסעי החבילה), לא יכובד ובמקרה של ביטול ההזמנה, יגבו דמי ביטול עבור כלל הנוסעים בהתאם לתנאי הביטול בחבילה.

  7. לא ניתן לרכוש מגן ביטול עבור חלקי הזמנה (כיוון אחד) – מגן הביטול יירכש עבור ההזמנה כולה (הלוך ושוב).

  8. מובהר ומודגש כי מרגע רכישת המגן לא ניתן לבטלו ו/או לקבל החזר כספי בגינו.

  9. שינויים בהזמנות יתבצעו על פי הנהלים הקבועים בתקנון ישראייר בקישור: https://www.israir.co.il/Info/Cancel.html

  10. ביטול הזמנה ניתן לבצע באזור האישי או באמצעות מוקד ההזמנות בטלפון: 03-7955777.

  11. ביטול הזמנת חבילת נופש יבוצע עבור כל הנוסעים בהזמנה. לא ניתן לבצע ביטול חלקי (עבור חלק מהמשתתפים) בחבילה.

  12. שובר למימוש עתידי בישראייר בגין ביטול הזמנה בה נרכש מגן הביטול, יינתן בניכוי עלות מגן הביטול בסך 35 $ (שלושים וחמישה דולר) לאדם.

  13. השובר ניתן למימוש באמצעות רכישה באתר ישראייר בכפוף לתנאי השובר:

  13.1. השובר תקף בהזמנה חדשה שתבוצע רק באתר האינטרנט של ישראייר;
  13.2. השובר תקף לכל מחיר שיוצג בעת ההזמנה;
  13.3. מימוש השובר אינו מאפשר תשלום עבור רכישת מוצרים נלווים;
  13.4. השובר ניתן למימוש במשך 12 חודשים מיום שנבחרה אופציה הזו;
  13.5. השובר שיונפק יהיה לפי שער הדולר שנקבע ביום התשלום המקורי;
  13.6. השובר מיועד לשימוש פרטי ואין לסחור בו;
  13.7. במידה ולא נוצל מלא סכום השובר, יתרת הסכום תישמר לטובת הזמנות עתידיות עד לתום תקופת המימוש של השובר פרט לנלווים כמצוין לעיל בסעיף 11.3;
  13.8. לאחר ביצוע הבחירה בשובר, לא ניתן לקבל החזר כספי בגין השובר.

  14. אין אפשרות לרכוש מגן הביטול בהזמנה לקבוצות.

  15. ישראייר רשאית להפסיק את השירות לרכישת מגן הביטול, לשנותו או להאריכו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת