• טיסות פנים ארציות עם חברת ישראייר

  אובדן/נזק לכבודה בטיסות ישראייר
  * במקרה של אובדן או נזק לכבודה או השארת פריט בתא הנוסעים של המטוס, על הנוסע לדווח על כך במיידית לאחר הנחיתה לנציג ישראייר בשדה התעופה עוד לפני צאתו משדה התעופה ולמלא דוח בנושא שיטופל ע"י ישראייר.
  * מידע נוסף בנושא ניתן ברובריקה מחלקת פניות לקוחות.

  איחור/אי התייצבות נוסע לטיסות ישראייר
  * במקרה שנוסע איחר לטיסה או לא התייצב כלל לטיסה או לא הודיע על אי הגעתו לטיסה יותר משעתיים לפני מועד הטיסה, יוכל הנוסע לנצל את הכרטיס טיסה, על בסיס מקום פנוי באותו היום בלבד (בתנאי ששולם מחיר מחירון מלא של ישראייר בגין הכרטיס), ללא ביצוע הזמנה נוספת מראש אך לא יקבל החזר כספי. נוסע ששילם מחיר נמוך ממחיר המחירון, יצטרך להשלים את ההפרש בין המחיר ששולם למחיר המחירון של ישראייר לצורך מימוש הכרטיס באותו היום על בסיס מקום פנוי. הנ"ל אינו תקף לנוסע המחזיק בכרטיס מבצע מיוחד (של גרופון, באליגם, ביג דיל, BUY 2 FLY ו-1+1 וכד') והנוסע יצטרך לרכוש כרטיס טיסה חדש.

  שירות בטיסות ישראייר
  * בכל הטיסות מ/ל אילת יוגש מים. 

  אשרור טיסות ישראייר
  * 72 שעות לפני מועד הטיסה, חלה חובה על הנוסע להתקשר עם סוכנות הנסיעות דרכה ביצע את ההזמנה בהתאם לפרטים בכרטיס הטיסה, זאת על מנת לוודא אם לא חל שינוי במועד טיסתו ו/או בחברת התעופה, לעומת המצוין בכרטיס הטיסה.

  דמי ביטול/שינוי הזמנה
  * על הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה.

  הושבה בטיסות ישראייר
  * אין ישראייר יכולה להתחייב למושב זה או אחר ו/או להושבת נוסעים מאותה משפחה ביחד במטוס, גם אם הועברה בקשה מראש על כך ע"י הנוסעים.

  הטסת אופניים בטיסות ישראייר
  * נוסע המבקש להטיס את אופניו בטיסת ישראייר צריך לנקוט בפעולות הבאות:
  * על האופניים להיות ארוזות בקרטון מתאים.
  * הפדלים צריכים להיות מורכבים הפוך (כלפי פנימה).
  * הכידון צריך להיות מסובב ב-90 מעלות כך שהוא בקו אחד עם שילדת האופניים.
  * הצמיגים לא מנופחים.
  * חל איסור על הטסת משאבת גז/לחץ.
  * עלות הטסת אופניים בטיסות ישראייר פנים ארציות: עלות קבועה של 100 ש"ח, לאופניים שמשקלם עד 15 ק"ג.
  * היה ומשקל האופניים עולה על 15 ק"ג, על הנוסע לשלם על כל ק"ג מעל המשקל המותר ע"פ תעריף משקל עודף הנהוג בישראייר.

  הטסת בעלי חיים בטיסות ישראייר
  * הטסת בעלי חיים בטיסות ישראייר מותרת בכלוב בלבד.
  * יש להצטייד בטופס אישור מווטרינר בלטינית המאשר את בריאות החיה, תאריך הטופס הוא לכל היותר שבועיים לפני מועד הטיסה.
  * ניתן להעלות עד 2 חיות מחמד לתא הנוסעים בהגבלות הבאות:
  * חיות המחמד שיאושרו להובלה חייבות בתעודות חיסון ואישורי כניסה מהרשויות הרלוונטיות ביעד הביניים או היעד הסופי.
  * חיות שיפגינו סימנים ברורים וגלויים של מחלה, לא יאושרו לטיסה.
  * בסמכות הקברניט להורות על הורדת בעל חיים מהמטוס או העברתו לתא המטען, במידה ובעל החיים מפריע או הפריע באופן בולט לנוסעים.
  * בעלי חיים (חיות מחמד – כלבים וחתולים בלבד) השוקלים עד 8 ק"ג (כולל מיכל הנשיאה), יאושרו להובלה בתא הנוסעים, יחד עם נוסע מלווה, בתנאי שיינשאו בכלוב קשיח או רך ובלבד שגודלו לא יחרוג מהמידות 40X40X21 ס"מ והוא ניתן לאחסון תחת המושב לפני הנוסע. כל קומבינציה אחרת של תיקי נשיאה כגון מנשא צמוד לגוף, תיק יד, שקיות וכד' לא תתאפשר. 
  לדוגמת כלוב רך אותו ניתן לרכוש בתחנות ישראייר (להמחשה בלבד) לחצו כאן
  * ניתן לקחת עד שתי חיות מחמד בכלוב אחד, בתנאי שמשקלן הכולל עם הכלוב לא יעלה על 8 ק"ג, והן יכולות לשהות יחדיו במיכל מבלי להפריע לנוסעים.
  * חל איסור הנחת כלוב על ברכי הנוסע בשלב המראה ונחיתה.
  * בעלי חיים (חיות מחמד) השוקלים יותר משמונה ק"ג (כולל מיכל הנשיאה) לא יאושרו להטסה.
  * בטיסות הפנים ארציות מספקת ישראייר כלובים בינוניים בלבד ובתנאי שהוזמן מראש בעת ביצוע ההזמנה.
  * בעל החיים ישהה בתוך הכלוב במהלך כל הטיסה.
  * תשלום עבור הטסת בעל חיים, ייגבה בהתאם לתעריף ישראייר להובלת בעלי חיים בטיסה.
  * כלב נחייה המתלווה לנוסע עיוור הינו ללא תוספת תשלום.
  *יש לידע את נציג ההזמנות על נשיאת בע"ח מיד עם ביצוע ההזמנה. 

  הטסת נשים בהריון בטיסות ישראייר
  * נשים בהריון עד סוף שבוע 27 – יחתמו על טופס הגבלת אחריות בדלפקי הצ'ק אין לטיסה.
  * נשים בהריון החל משבוע 28 ועד סוף שבוע 35 – יחתמו על טופס הגבלת אחריות ויציגו אישור רופא המאשר את הטסתן.
  * נשים בהריון החל משבוע 36 – אינן מורשות לטוס כלל.
  * חובת ההצהרה על מצב הריון חלה על הנוסעת בעת ביצוע ההזמנה ובעת ההתייצבות בדלפק הצ'ק אין לטיסה.

  הפרדה ביטחונית בטיסות ישראייר
  * הפרדה ביטחונית הינה פריט או חפץ שאינו מאושר ע"י גורמי הביטחון להטסה יחד עם הנוסע.
  * במקרים שהופרד חפץ מנוסע מסיבה זו, על הנוסע לגשת לנציג ישראייר בתחנת היעד ולפתוח דף דרישה.
  * ישראייר איננה אחראית להפרדות ביטחוניות שהופרדו ע"י רשויות הביטחון שאינן עובדיה ואיננה מעבירה לבית הלקוח את החפץ כשזה יגיע ועל הנוסע יהיה להגיע לאוספו משדה התעופה.
  * כל חפץ חד חייב להיות בתוך המזוודה הנשלחת לבטן המטוס.

  התייצבות לבידוק לטיסות ישראייר
  * בנתב"ג - על הנוסע להתייצב בדלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN) בטרמינל 1, לאחר סיום הבידוק ביטחוני, ולא יאוחר משעה וחצי לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס טיסה עם תעודת זהות או דרכון בתוקף. ניתן להראות גם תעודת חוגר או מילואים, אך עם הצגת רישיון נהיגה בלבד.
  * נוסע שרכש כרטיס תושב אילת, מחויב להציגו בדלפקי הבידוק.
  * בחיפה/באילת - על הנוסע להתייצב בדלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN), לאחר סיום הבידוק ביטחוני, ולא יאוחר משעה ורבע לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה עם תעודת זהות או דרכון בתוקף. ניתן להראות גם תעודת חוגר או מילואים, אך עם הצגת רישיון נהיגה בלבד.
  * נוסע שרכש כרטיס תושב אילת, מחויב להציגו בדלפקי הבידוק.


  התייצבות בשער העלייה למטוס ישראייר
  * על הנוסע להתייצב בשער העלייה למטוס בזמן הנקוב בכרטיס העלייה למטוס.
  * טיסות לא יעוכבו בגין נוסעים המאחרים להתייצב לבידוק לטיסה או לשער העלייה למטוס ונוסעים מאחרים לא יועלו לטיסה והעלויות הכרוכות בכך יחולו עליהם.
  * בנוסף לכך שמורה הזכות לישראייר שלא להחזיר לנוסע המאחר לטיסה את מחיר כרטיס הטיסה או לבצע החזר חלקי בלבד, והאחריות לנזקים שיגרמו לישראייר תחול על הנוסע המאחר בלבד.

  חומרים מסוכנים בטיסות ישראייר
  מטעמי בטיחות, חפצים מסוכנים כגון אלו המפורטים מטה, לא יובלו בכבודת הנוסע:
  1. גזים דחוסים (מוקפאים,דליקים, בלתי דליקים ורעילים) כגון בוטאן וחמצן, חנקן נוזלי, מיכלי חמצן לצלילה תת-מימית, אלא אם רוקנו, מיכלי גז דחוס.
  2. חומרים מאכלים כגון חומצות, חומרי בסיס, סוללות מופעלות בתא רטוב ופריטים הכוללים כספית.
  3. חומרי נפץ, תחמושת, כולל כדורים ריקים, אקדחים, זיקוקין, פיקות כדורי אקדח.
  4. נוזלים וחומרים מוצקים דליקים כגון מצתים שיש להטות לפני שמציתים אותם, דלק למצתים, גפרורים (הנוסע יכול לשאת עליו גפרורי בטיחות), מצתים, צבעים וחומרים מדללים.
  5. חומרים מחמצנים כגון אבקות הלבנה ומי חמצן.
  6. רעלים וחומרים מדבקים, כגון קוטלי חרקים, קוטלי עשבים וחומרים המכילים וירוסים חיים.
  7. חומרים רדיואקטיביים.
  8. תיקי מנהלים עם מנגנוני אזעקה, שוקרים חשמליים, תרסיסי גז מדמיע.
  9. פריטים נוספים כגון חומרים ממוגנטים, חומרים פוגעים או שגורמים לגירוי.
  10. תרופות ותכשירי טיפוח בכמויות מוגבלות הדרושים לנוסע במשך הנסיעה, כגון תרסיס לשיער ובושם מותרים לנשיאה.
  ניתן לשלוח רבים מהפריטים המפורטים כאן כמטען אווירי בתנאי שהם ארוזים בהתאם לתקנות המטען האווירי.
  11. סיגריות אלקטרוניות

  חמצן כעזרה ראשונה בטיסות ישראייר
  * ניתן להטיס בקבוקי חמצן פרטיים בתנאי שהם ריקים לחלוטין, בדיקה תעשה ע"י עובד ישראייר או בא כוחו לעניין.
  * נוסע שחש ברע במהלך טיסה יכול לקבל כעזרה ראשונה חמצן למשך מספר דקות מוגבל.
  * אין שרות חמצן לאורך כל הטיסה, למעט עזרה ראשונה למספר דקות מוגבל בלבד.
  * נוסע המבקש לעשות שימוש במחולל חמצן בטיסות ישראייר, יגיש הצהרה חתומה על ידו ועל ידי הרופא המטפל,ובנוסף ישלח מפרט יצרן של מחולל החמצן שברשותו.
  * את ההצהרה ומפרט היצרן למחולל החמצן יש להעביר לישראייר עד 72 שעות לפני מועד הטיסה לפקס מס' 972-3-796-9200 + ו/או לדוא"ל reservations@israir.co.il.
  * להורדת טופס ההצהרה לחץ כאן .
  * אין באפשרות הנוסע להטעין את מחולל החמצן במטוס במהלך הטיסה.


  ילד בלתי מלווה בטיסות ישראייר
  * ילד בלתי מלווה הינו ילד הטס לבדו והנו בתווך הגילאים 6 עד 12.
  * יש להזמין שירות זה במעמד ביצוע ההזמנה והינו כרוך בתשלום. השירות כולל:
  * בשדה המוצא - קליטת הילד בדלפקי הצ'ק אין וליווי הילד לשער העלייה למטוס ומסירת הילד למנהל השירות בטיסה.
  * בטיסה - צוות הדיילים מיודע על מקום ישיבת הילד במטוס ודואג לרווחתו.
  * בשדה היעד - ליווי הילד מהמטוס לאולם קבלת הכבודה, קליטת הכבודה של הילד ומסירת הילד להורה/אפוטרופוס.
  * מבוגר המלווה או הטס עם ילד שאיננו ילדו שלו ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, חייב המבוגר להציג בדלפקים מסמך נוטריוני המאשר כי הורה הילד יודע ומאשר את הליווי או הטסת הילד עם הנוסע. ללא אישור נוטריוני זה לא התקבל הנוסע והילד לטיסה. לצורך העניין, מבוגר הנו נוסע מעל גיל 18.

  ילדים ותינוקות בטיסות ישראייר
  * תינוק מוגדר כך עד גיל 24 חודשים.
  * תינוק שלא מלאו לו 8 ימים ביום הטיסה לא יוכל לטוס.
  * תינוק אינו זכאי למושב במטוס.
  * תינוק אינו זכאי לארוחה.
  * ניתן לחמם מזון לתינוק במטוס.
  * הורה שמגיע לטיסה עם כסא בטיחות, יכול להשתמש בו רק אם רכש מושב מראש עבור התינוק. בהתאם למצב תפוסת המטוס, ניתן לאשר להורה המגיע לטיסה עם סל-קל, להשאירו בתא הנוסעים או לשלוח אותו לתא המטען.
  * ניתן לרכוש לתינוק מושב בתשלום במחיר כרטיס ילד.
  * על כל תינוק אחד חייב להיות מוצמד מבוגר אחד.
  * הטסת קטין (עד גיל 18) ישראלי וזר, היא בכפוף לנוהל מעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול של רשות האוכלוסין וההגירה בישראל ולקטין ו/או למי מטעמו האחריות לפעול על פיו. פרטים מלאים באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

  כבודת מטען בטיסות ישראייר 
  * עבור שדות נתב"ג ואילת - כל נוסע מגיל שנתיים ומעלה רשאי לשלוח לתא המטען כבודה במשקל של עד 23 ק"ג ללא תשלום (תינוקות עד גיל שנתיים רשאים לשלוח משקל של עד 10 ק"ג בלבד), וכן לשאת עימו לתא הנוסעים תיק יד אחד במשקל של עד 8 ק"ג על פי הפירוט מטה.
  * עבור שדה חיפה - כל נוסע מגיל שנתיים ומעלה רשאי לשלוח לתא המטען כבודה במשקל של עד 15 ק"ג ללא תשלום (תינוקות עד גיל שנתיים רשאים לשלוח משקל של עד 10 ק"ג בלבד), וכן לשאת עימו לתא הנוסעים תיק יד אחד במשקל של עד 5 ק"ג על פי הפירוט מטה.
  * נוסע אשר כבודתו תחרוג מהמותר כמפורט לעיל, יחויב בגין כל ק"ג עודף בסך של 10 ש"ח. חברת ישראייר אינה מתחייבת להוביל כבודה אשר משקלה/גודלה חרג מהמפורט לעיל.
  * בכל מקרה משקל כבודה לא יעלה על 23 קילוגרם למזוודה בודדת (במקרה של חריגה יש להביא מזוודה נוספת בתוספת תשלום בהתאם) לדוגמא – נוסע שיביא מזוודה של 30 קילוגרם, יפצל את תכולת המזוודה לשתיים – האחת עד 23 קילוגרם והשנייה במשקל העודף – החיוב יהיה עבור 7 קילוגרם עודפים.
  * פרטים על הובלת בעלי חיים וציוד חריג כגון אופנים, ציוד צלילה וציוד ספורט לסוגיו, יש לקבל ממרכז ההזמנות ובכלל זה עלויות נוספות במידה וקיימות.
  * שליחה של מחשבים נישאים , טלפונים ניידים וטאבלטים במזוודות הנשלחות לבטן המטוס אסורה בהחלט! יש לקחת אותם עמכם בכבודת היד העולה אתכם לתא הנוסעים.

  אנא ודאו שבתיק האישי ובהישג ידכם נמצאים פריטים חיוניים אשר תידרשו אליהם במהלך הטיסה כגון: מפתחות, תרופות (לרבות אינסולין) תכשירים מצילי חיים , מזון לתינוקות ואמצעים נוספים לתינוקות. חברת ישראייר לא תוכל לספק בעבורכם אמצעים אלו לאחר שהמזוודה נשלחה למטוס.

   

  כבודת יד בטיסות ישראייר 
  לגודל ולמשקל של כבודת היד הנלקחת לתא הנוסעים, יש השפעה מכרעת על הנוחות והבטיחות בטיסה. על כן, נקבעו מידות ומשקל לכל יחידת כבודת יד המותרת לנשיאה לתא הנוסעים. בדלפקי הבידוק לטיסה שבנמל התעופה, ייבדק גודל ומשקל כבודת היד שהנוסע מתכוון לקחת עימו לתא הנוסעים. במקרה שכבודת היד תחרוג ממגבלות הגודל או המשקל המותר לנשיאה לתא הנוסעים כפי שמפורט לעיל, תתויג כבודת היד כמטען רגיל ותישלח אל תא המטען שבמטוס.

  * כבודת יד – מטוסי איירבס
  משקל – 8 ק"ג לטיסות פנים ארציות. 
  גודל כבודת יד - 50 ס"מ (אורך), 40 ס"מ (רוחב), 20 ס"מ (עומק) או 22 אינץ (אורך), 18 אינץ (רוחב), 120 אינץ (עומק). המידות הנ"ל כוללות גלגלים, ידיות, כיסי צד וכו'.

  * כבודת יד - מטוסי ATR
  משקל – 5 ק"ג לטיסות פנים ארציות.
  גודל כבודת יד – 50 ס"מ (אורך), 40 ס"מ (רוחב), 20 ס"מ (עומק).
  לא יאושרו תיקי טרולי למיניהם בתא הנוסעים של מטוסי ה- ATR.
  *סיגריות אלקטרוניות המכילות סוללות מותרות לנשיאה בכבודת יד בלבד (ולא בכבודת מטען) , אך אסורות לשימוש בזמן הטיסה. על הנוסע לוודא כי הינן מוגנות מפני הפעלה מקרית.

  כלי נגינה בטיסות ישראייר
  * כלי נגינה הניתן לאריזה במארז קשיח, ישלח לתא המטען של המטוס.
  * היה ואין אפשרות לשלוח את הכלי נגינה לתא המטען של המטוס, יש לרכוש מושב נוסף עבור הכלי נגינה, בהנחה כמובן שאינו ניתן לאחסנה בתאים העליונים בתא הנוסעים ומתאים בגודל לאחסון על מושב.
  * החיוב בעבור הטסת כלי נגינה הנו על פי התעריף המקובל בתשלום משקל עודף, למעט במקרים בהם נרכש מושב לשם ההטסה.
  * נוסע המעוניין להטיס כלי נגינה מחוייב בחתימה על טופס הסרת אחריות.

  סוללות, מחשבים וכלי רכב המונעים ע"י סוללות
  * לנהלים לחצו כאן . 


  עגלות ילדים בטיסות ישראייר
  * המראות – עגלות הילדים יילקחו ליד גרם מדרגות המטוס או בשרוול הכניסה למטוס. חשוב לוודא שחלקים הניתקים מהעגלה יילקחו ע"י ההורה עימם לתא הנוסעים.
  * נחיתות – ככלל יעשה ניסיון לתת להורה את העגלה ליד המטוס או בסמוך ל- GATE בהתאם לנוהלי שדה התעופה. הורים שמסרו את עגלת הילדים לפני ההמראה, מתבקשים לרדת אחרונים מהמטוס על מנת לאפשר לאנשי הקרקע לפרוק ולהביא להם את עגלת הילדים.

  ציוד ספורט, סקי, גלישה, צלילה בטיסות ישראייר
  * נוסע המבקש להטיס עימו ציוד ספורט כגון גלשני גלים, גלשני רוח, מגלשי סקי וכו', יעדכן מראש את סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה ויקבל את אישור ישראייר מבעוד מועד.
  * ייתכן והטסת הציוד תהייה כרוכה בתשלום נוסף (למידע מלא ומחירים יש לפנות למרכז ההזמנות של ישראייר).
  * ציוד צלילה מותר להטסה, אך ללא בלון החמצן ו/ או ציוד אחר המכיל חמצן.


  קבלת מסמכי נסיעה
  על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מישראייר, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה וכיו"ב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.

  רגישות לאלרגנים בטיסות ישראייר
  * עקב רמת רגישות גבוהה בקרב הציבור לבוטנים ומוצריהם, אין ישראייר משתמשת בתפריטיה השונים בבוטנים ומוצריהם. יחד זאת אין ישראייר מתחייבת, כי נוסע הטס במטוסיה, לא יביא מביתו בוטנים או מוצר המכיל בוטנים. שירות טרום טיסה
  * בטיסות ישראייר אין שרות טרום טיסה.

  שינויים במועדי טיסות ישראייר
  * לקוח המעוניין בפרטים אודות סטטוס אישור הטיסות שלו, יכול לפנות לכתובת מייל site@israir.co.il ולקבל את המידע המעודכן המצוי בידנו. ישראייר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל את מועד הטיסה שפורסם.
  * הטיסות הינן מסוג טיסות סדירות אשר מטבען עשויים להיות בהם ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או ביעד ו/או במספר הטיסה ו/או בחברת התעופה (שינוי מחברת ישראייר לחברה תעופה ישראלית אחרת או זרה) של הרגע האחרון על פי כל דין.
  * על הנוסע חלה האחריות למסור לסוכנות הנסיעות דרכה ביצע ההזמנה מספר טלפון או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים בטיסות מישראייר.
  * הטיסות מבוצעות ע"י ישראייר בהתאם לתנאי חוזה התובלה האווירית, לרבות חוק התובלה האווירית.

  לתנאי חוק פיצוי וסיוע לחץ כאן

  שירות לנוסעים עם מגבלה בטיסות ישראייר
  ישראייר שמה לה למטרה לסייע לכל נוסע בעל צרכים מיוחדים המבקש לטוס עימה. בכדי לסייע לנו שתקבל את השירות לו אתה זקוק בשדה התעופה ובתוך המטוס ולהפוך את נסיעתך לבטוחה, נוחה ומהנה, אנו מבקשים לקבל ממך באמצעות סוכנות הנסיעות שלך כל אינפורמציה מראש על כך עוד לפני סיום ביצוע ההזמנה אצלה.
  * אספקת כסא גלגלים (ללא מצבר) ע"י ישראייר הינה ללא כל תוספת תשלום.
  * נוסע הנעזר בכסא גלגלים, רשאי להטיס עמו את כיסאו הפרטי ללא כל תוספת תשלום.
  * כסא הגלגלים יילקח מהנוסע בפתח המטוס ויועמס לתא המטען ויימסר לו לאחר הנחיתה בפתח המטוס.
  * אנא יידע אותנו מהו גודלו ומשקלו של הכסא גלגלים וכל מידע מיוחד אחר.
  * הטיפול בכיסאות גלגלים חשמליים ובמצברים שלהן הינו ע"פ הנחיות התעופה הבינלאומיות (ICAO) להן ישראייר מחויבת.
  * במידה וכסא הגלגלים מונע על ידי מצבר, אנא ברר באיזה סוג מצבר מדובר ויידע אותנו בעת ביצוע ההזמנה ולפחות 48 שעות לפני מועד טיסת היציאה.
  * נוסע המתנייד בכסא גלגלים חשמלי, חייב לוודא כי המצבר הינו מצבר יבש (מצבר רטוב אינו מאושר כלל להטסה) ובטרם מסירתו לאנשי הקרקע יש לנתקו ולבודד את קטביו.
  * במקרים בהם הגישה למצבר מחייבת פירוק נרחב של הכיסא, ניתן שלא לנתק את הקטבים, אך זאת בתנאי שניתן לראות בוודאות שהכיסא מופעל באמצעות סוללה יבשה בלבד.

  תרופות, דגימות דם ומכשור רפואי בטיסות ישראייר
  תרופות
  * במהלך הטיסה, לא ניתן לשמור תרופות של נוסעים במקרר המטוס או במקום קר אחר. נוסע המבקש לשמור תרופה בקירור, יקבל שקית אטומה לנוזלים ובה קוביות קרח והנוסע ישמור אצלו את השקית עם התרופה.
  * במהלך הטיסה ניתן לקבל כדור אקמול בלבד.
  * במקרה של מחלה או פציעה במהלך הטיסה ישנה ערכה מלאה לטיפול בנוסע.
  דגימות דם
  * חל איסור מוחלט על העברת דגימות דם בכל כמות שהיא במטוסי ישראייר.
  מכשור רפואי
  * עקב הגבלות והיתרים מיוחדים להטסת מכשור רפואי, כל נוסע המבקש להטיס עימו מכשיר רפואי מכל סוג שהוא, יעביר מראש לישראייר באמצעות סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה מפרט מקורי מהיצרן. מפרט מקורי זה ייבדק ע"י גורם מוסמך בישראייר ובהתאם לקביעתו יורשה להטסה או לאו. ללא שליחה מראש לישראייר של המפרט המקורי, לא ניתן יהיה לאשר הטסת המכשיר.
  * על המכשיר לפעול באמצעות סוללה פנימית ובשום מקרה לא יאושר חיבור המכשיר למתח חיצוני ממערכות המטוס.
  * על הנוסע לקחת בחשבון את אורך חיי הסוללה לעומת משך שעות הטיסה וכן לקחת גם בחשבון איחורים בטיסה.
  * נוסע המתייצב בדלפק הבידוק של ישראייר עם מכשיר רפואי, מבלי שעדכן וקיבל אישור מבעוד מועד מגורם בישראייר, לא יאושר להטסה עם המכשיר הרפואי.