• מחלקת פניות לקוחות

  נוסע/ת יקר/ה,

  ישראייר מייחסת חשיבות רבה לשביעות רצון הלקוח ונוקטת במירב המאמצים להעניק ללקוחותיה את השירות הטוב ביותר האפשרי. לשירותכם עומדת מחלקת פניות הלקוחות, שתשמח לטפל בפניותיכם.

  מחלקת פניות הלקוחות של ישראייר מקבלת ומטפלת בפניות של נוסעים בכתב בלבד (באמצעות דואר או פקס או מייל) לאחר שמומשו שירותי התיירות של החברה.

  במקרה של אובדן או נזק לכבודה או הפרדה ביטחונית או השארת פריט בתא הנוסעים של המטוס בטיסות ישראייר פנים ארציות, על הנוסע לדווח על כך במיידית לאחר הנחיתה לנציג ישראייר בשדה התעופה עוד לפני צאתו משדה התעופה ולמלא דוח בנושא שיטופל ע"י ישראייר.

  במקרה של אובדן או נזק לכבודה או הפרדה ביטחונית או השארת פריט בתא הנוסעים של המטוס בטיסות ישראייר בינלאומיות, על הנוסע לדווח על כך במיידית לאחר הנחיתה במחלקת אבידות ומציאות אשר בשדה התעופה עוד לפני צאתו משדה התעופה ולמלא דוח בנושא. בשדה התעופה בן גוריון ימולא הדוח במחלקת אבידות ומציאות של חברת לאופר ובשאר יעדי ישראייר בעולם ימולא הדוח במחלקת אבידות ומציאות המייצגת את ישראייר בשדה התעופה. על הנוסעים המתקשרים מחו"ל לדווח על אובדן כבודה, יש לפנות למחלקת אבידות ומציאות של חברת לאופר לשם בירורים לטלפון: 972-3-9754072 או לפקס: 972-3-9754218 ולקבל מהם עדכון שוטף.

  פניות, בקשות ובירורים הנוגעים להזמנות עתידיות עמנו, יש להפנות לסוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה או למחלקת ההזמנות הרלוונטית.

  בקשות להחזרים בגין שירותי תיירות שלא נוצלו במלואם או שכלל לא נוצלו ונרכשו באמצעות סוכנות נסיעות, יש להפנותם לסוכנות הנסיעות דרכה נרכשו אותם שירותי תיירות.

  במקרה של פנייה בכתב בגין אובדן או נזק לכבודה בטיסת ישראייר בלבד (בקוד טיסה 6H) יש לצרף אליה את המסמכים הבאים:

  א. כרטיס טיסה.
  ב. תוויות כבודה.
  ג. כרטיס עליה למטוס.
  ד. דוח נזק או אובדן שמולא בשדה התעופה.
  ה. כל מסמך נוסף התומך בפנייה.
  ו. חשוב לציין בפנייה פרטי ההתקשרות של הנוסע (טלפון, פקס, מייל, כתובת).
  במקרה של נזק לכבודה רשומה בטיסת ישראייר בקוד טיסה 6H), תוגש למחלקה תלונה בכתב תוך 7 ימים מהמועד בו הכבודה הועמדה לרשות הנוסע.
  במקרה של אובדן כבודה רשומה בטיסת ישראייר בקוד טיסה 6H), תוגש למחלקה תלונה בכתב תוך 21 ימים מהמועד בו הכבודה הועמדה לרשות הנוסע.
  חברת ישראייר לא תישא באחריות לכל נזק לכבודה, אובדן כבודה או איחור בהגעת הכבודה כאמור, אם לא תוגש למחלקה תלונה בכתב תוך המועדים הנקובים לעיל.

  פנייה למחלקת פניות לקוחות ניתן לשלוח בלחיצה כאן. יש לצרף כל נספח רלוונטי נדרש כדוגמת: טפסים שהונפקו, טפסים חתומים, קבלות, כרטיס טיסה, כרטיס עליה למטוס, תווית כבודה, טופס אובדן/נזק לכבודה, פרסומים על פיהם נעשתה ההזמנה, תכתובות וכד'. בעניין ביטול הזמנה בשל מצב רפואי, על הנוסע/ת לצרף לטופס פנייה, מסמכים המעידים על הסיבות שבגינם נמנע מימוש המוצר הנרכש.

  פניות ניתן לשלוח גם באחד מהאמצעים הבאים:

  כתובת דואר: ישראייר תעופה ותיירות בע"מ, רח' יצחק רבין 33 גבעתיים  
  פקס: 03-7969213.
  מייל:  service@israir.co.il
  ובאמצעות האתר.


  פניות בנושא אובדן ו/או נזק לכבודה בטיסות בהן ישראייר איננה המוביל האווירי (קוד טיסה שאינו 6H),יש להפנות ישירות לחברת התעופה עימה בוצעה הטיסה.

  נשמח לעמוד לשירותכם, לטפל ולתת מענה לפנייתכם.