• Check-In- בידוק לטיסות ישראייר מנתב"ג

  בידוק מוקדם לטיסות ישראייר ניתן לביצוע בעמדות הקיוסקים בנתב"ג.

  כיצד מתבצע?

  1. עם ההגעה לנתב"ג יש לפנות לעמדות הקיוסקים ולבצע את הבידוק לטיסה.
  2. כרטיס עלייה למטוס יודפס בעמדה.
  3. מעבר בידוק בטחוני.
  4. מסירת המזוודות בדלפקי השירות.

  נסיעה  טובה ובטוחה!