• תקנון מבצע אפטר לגיבורות

  1. חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (להלן: "ישראייר"), תעניק לרגל יום האישה הבינלאומי, הטבה מיוחדת (להלן: "ההטבה") לנשים שמשרתות או ששירתו בשירות מילואים פעיל, או בשירות קבע, או בשירות סדיר, במלחמת "חרבות ברזל" ו/או שהינן בני או בנות זוג של משרתים כאמור לעיל ולבני משפחתם מדרגה ראשונה (הורים וילדים) הטסים עימן באותה הזמנה (להלן: "הנוסעים הזכאים").

  2. ההטבה המיוחדת, הינה הנחה בסך 50 (חמישים) דולר לאדם, עבור רכישת חבילות נופש בחו"ל (טיסה + מלון) באתר ישראייר בכתובת: WWW.ISRAIR.CO.IL (להלן: "אתר ישראייר").

  3. ההטבה הנה בתוקף להזמנות חדשות שיבוצעו באתר ישראייר החל מיום ה', 7.3.2024, בשעה 09:30  ועד יום ו', 8.3.2024 , ליציאות מהארץ החל מיום 7.3.2024 ועד ליום 11.4.2024 כולל.

  4. ההטבה תינתן בעת ביצוע ההזמנה באתר ישראייר, על ידי הזנת קוד קופון "50" בעמוד "פרטי נוסעים", בשדה "ישראקופון".

  5. מימוש ההטבה מוגבל ל- 2000 קופונים סה"כ לכל ימי המבצע, ומקסימום 100 קופונים למימוש בכל יום.

  6. לאחר הזנת קוד קופון, מבצע ההזמנה מחויב להצהיר את ההצהרה שתפורט להלן, וזאת כתנאי לסיום תהליך ההזמנה והתשלום עבורה:
  "הריני להצהיר, כי שירתתי או כי הנני בת/בן זוג של משרת/ת: בשירות מילואים פעיל או בשירות שירות קבע, או בשירות סדיר, במלחמת חרבות ברזל."

  7. ידוע לי, כי ישראייר מעניקה לי את ההטבה על בסיס הצהרתי הנ"ל.

  8. הריני להסכים, כי במידה ואידרש לכך, אציג לישראייר בתוך 7 (שבעה) ימים, אישור מכוחות הביטחון בדבר נכונות הצהרתי. אם לא אעשה כן, מוסכם עלי, כי אדרש לשלם לישראייר את הסכום שהופחת לי בגין ההטבה.

  9. לאחר ביצוע ההזמנה באתר ישראייר, יישלח למבצע ההזמנה מסרון, ובו קישור למילוי פרטים אישיים וצילום מסמכים המאשרים כי הינו נוסע זכאי (להלן: "המסמכים הנדרשים").

  10. נוסעים זכאים, יידרשו להציג את המסמכים הנדרשים גם בשדה התעופה, בעת הבידוק לטיסה וזאת לצורך הוכחת זכאותם להטבה.

  11. ההטבה תינתן בעת ביצוע ההזמנה באתר ישראייר בלבד. לא תינתן הנחה בדיעבד.

  12. אין כפל מבצעים והנחות.

  13. תנאי שינוי / ביטול הזמנות כמפורט באתר ישראייר.

  14. ישראייר רשאית לשנות או לבטל את המבצע בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.